پیشنهادات و انتقادات و نظرسنجی اساتید

 
لطفا با دقت و هوشمندی به سوالات نظرسنجی شرکت کرده و مسئولین را در هرچه بهتر و پربار کردن برنامه مهارتی حوزه یاری نمایید . با تشکر