آموزش مجازی

 

  • از طریق لینک های زیر می توانید به صورت مجازی در دوره ها و کلاس های برگزار شده شرکت نمایید .

0596e-مطالعه صحیح.mp3 : روش صحیح مطالعه دروس حوزه . استاد قاسمی نژاد

fd255-مباحثه صحیح.mp3 : روش صحیح مباحثه و فنون یادگیری . استاد قاسمی نژاد

5d47f-مطالعه.pdf  : جزوه روش صحیح مطالعه . استاد قاسمی نژاد

98b7e-مباحثه.pdf : جزوه روش صحیح مباحثه و فنون یادگیری . استاد قاسمی نژاد

7f4a6-استاد هادوی صدر ۱.mp3 : برنامه ریزی در مسیر جامعیت1 . استاد هادوی

4ef64-استاد هادوی صدر۲.mp3 : برنامه ریزی در مسیر جامعیت 2 . استاد هادوی

8cd28-1.mp3 : منبع شناسی اهل تسنن 1 . استاد سعادت پرور 

 c17db-2.mp3 : منبع شناسی اهل تسنن 2 . استاد سعادت پرور

d4bfe-3.mp3 : منبع شناسی اهل تسنن 3 . استاد سعادت پرور 

39df7-4.mp3 : منبع شناسی اهل تسنن 4 . استاد سعادت پرور 

 c2c1e-Voice0002کلاس چالش ها.aac : چالش های طلبگی . استاد قریب