ثبت نام

واحد مهارت های طلبگی مدرسه علمیه الغدیر با توجه به اهمیت این مسئله در موفقیت طلاب و فضلای ارجمند در نظر دارد در راستای ارتقاء این مهارت ها در یک دوره شش ماهه به صورت آموزشی کارگاهی به اجرای آزمایشی طرح مهارت های طلبگی در مسیر جامعیت و شکوفایی استعدادها بپردازد .

لذا این واحد با هدف آموزش و توانمندسازی طلبه علوم دینی در کوتاه ترین زمان ها و به صورت تدریجی و با بیشترین بازدهی می باشد . در طول دو دوره 4 ساله اصل برنامه و خروجی این واحد به صورت برگزاری کلاس و کارگاه هایی با موضوعات و عناوین مطرح شده در ساختار مهارت های این مدرسه می باشد و همچنین اقدامات لازم در جهت ممارست و تمرین ایشان جزء برنامه های روزانه تعریف می شود تا این مهارت های مشخص شده به صورت ملکه ای کامل در ضمن قابلیت ها و استعدادهای طلاب قرار گیرد.

طرح آزمایشی مذکور در 4 ساله نخست با گذراندن 30 جلسه آموزشی و فرآیندهای کارگاهی و با قبولی در 20 واحد برنامه ریزی شده به پایان رسیده و طلبه محترم پس از آن حائز مدرک گواهینامه مهارت 1 می شود که اعتبار و کاربرد آن مشخص و معین است .

  • برای ثبت نام در برنامه مهارت های طلبگی کافی است از طریق همین سایت مراحل لازم را طی کرده و صبح های پنجشنبه ی متفاوتی را برای خود رقم بزنید!