دوره های آموزشی

 

   آشنایی با مدرسه علمیه الغدیر :     e7715-video_2018_06_12-06_12_18_313_Wzz.mov

 حتما ببینید !     : a3ade-Prezi WIN ساختار مهارت طلبگی.exe

این دوره به عنوان اولین دوره آموزشی کارگاهی و به صورت آزمایشی 

از آبان 1397 تا اسفند ماه 1397 برگزار می شود و شامل عناوین و موضوعات زیر می باشد ؛ 

          لینک دریافت برنامه زمانبندی کلاس های آموزشی و کارگاهی : c0549-image_2018_11_24-1_11_8_643_KLr.jpg